توضیحات


توضیحات
در صورتی که احیاناً آسیبی جسمی و یا روحی بصورت خواسته و یا ناخواسته از طرف بنده متوجه شما شده از طریق فرم زیر مورد خود را بصورت شناس و یا ناشناس مطرح کرده و در صورت امکان راهی برای جبران مورد پیش آمده پیشنهاد فرمایید.

هم‌چنین جهت انجام پیگیری امور مربوطه و یا ارتباط حضوری در روزهای شنبه تا سه‌شنبه ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۳:۰۰ و در روزهای تعطیل از ساعت ۰۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰ در خدمت شما خواهم بود. جهت حصول اطمینان از حضور بنده در ساعات مورد نظر شما فرم زیر را تکمیل فرمایید.

ثبت پیام


  • استان تهران، تهران، منطقه ۶، Towhid Street, ایران
  • mjahmadee@gmail.com
  • شنبه تا سه‌شنبه: 21:30 لغایت 23:00 روزهای تعطیل: 06:30 لغایت 21:30

آشنایی بیش‌تر


آشنایی بیش‌تر با من! :)

  • 30/05/2016 04:23
1 min read
I BUILT MY SITE FOR FREE USING